Upitnik

U nastavku se nalaze tvrdnje koje opisuju uobičajeno ponašanje ljudi. Molimo Vas da, koristeći se priloženom ljestvicom, procijenite koliko pojedini iskaz vjerno opisuje baš Vas. Opišite se onakvim kakvim se sada vidite, a ne kakvi biste željeli biti u budućnosti. Opišite se najiskrenije što možete u odnosu prema drugim osobama koje inače poznajete, a koje su istog spola i približno iste dobi. Da biste u samoopisivanju bili  koliko je god moguće iskreniji, možete biti sigurni da će Vaši odgovori biti čuvani u potpunoj tajnosti. Drugim riječima, nikome neće biti dopušteno da vidi Vaše odgovore bez Vašeg odobrenja.

Molimo Vas da pažljivo pročitate svaku tvrdnju i tada zaokružite broj na ljestvici, koji odgovara Vašem samoopisu za tu tvrdnju.

1 – Posve netočno

2  – Uglavnom netočno

3 – Ni točno ni netočno

4 – Uglavnom točno

5 – Posve točno