Program usmjeren prema svakom zaposleniku individualno u traženju novog posla.

Individualni outplacement

Individualni Outplacement je program usmjeren prema svakom zaposleniku pojedinačno pri traženju novog posla. Ovaj se princip najčešće koristi u srednjem i višem menadžmentu.

 

U programu individualnog outplacementa:

  • procjenjujemo sposobnosti zaposlenika, njegove sklonosti i ambicije tijekom prvog razgovora
  • usredotočujemo se na njegove kvalifikacije, obrazovanje, radno iskustvo i vještine
  • nudimo potporu kod pripreme aplikacijskih materijala i objašnjavamo tehnike prikupljanja ponuda na tržištu rada
  • razvijamo strategiju traženja novog posla
  • pripremamo zaposlenika za intervjue i pregovore s potencijalnim poslodavcem

 

Tijekom cjelokupnog procesa otpuštanja, zaposleniku je na raspolaganju potpora SmartGroup konzultanta. Više informacija o programu možete pročitati na službenim stranicama www.smartgroup.hr

Outplacement